Vinaconex 9 tổ chức thăm quan nghỉ mát cho CBCNV hè 2018 !