Vinaconex 9 – Thi công khóa nắp hầm dự án Golden Park Tower