Vinaconex 9 tham gia Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép hòa phát dung quất