Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh lần thứ 11

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh lần thứ 11

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 11.

Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 11.
  2. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp.