Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9)

        Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9 (MCK: VC9) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của VINACONEX 9:

 1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 07h30’ ngày 30 tháng 3 năm 2019 (thứ Bảy)
 2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2 – Khu đô thị Mễ Trì Hạ,

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

 1. Nội dung họp: Xem Chương trình Đại hội đính kèm
 2. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX 9 theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 3. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần xây dựng số 9 trước 11h00’ ngày 25/3/2019 (thứ Hai).
 4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

–     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

–     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

–     Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

 1. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của VINACONEX 9 tại địa chỉ: www.vinaconex-9.vn.
 2. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Lao động, Công ty cổ phần xây dựng số 9: Phòng 504, Tòa nhà VINACONEX 9, Lô HH2-2 – Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 35540609; DD: 0944.887.889; Fax: (024) 35540615; Email: maitungson@vinaconex-9.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

                                                                                                                 TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                              Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                  Phạm Thái Dương

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông;
 2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 3. Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
 4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;
 5. Hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS;
 6. Giấy đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS;
 7. Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT, BKS;
 8. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
 9. Danh sách cá nhân để cổ đông ủy quyền