Thông báo: Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Thông báo: Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty thông báo Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

 Trân trọng!

Chi tiết nội dung thông báo theo file đính kèm:

1.Giới thiệu mẫu chữ ký chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty