Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Phạm Thái Dương)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Phạm Thái Dương)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây dựng số 9

Công ty CP xây dựng số 9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Phạm Thái Dương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

Trân trọng,