Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đoàn Ngọc Ba)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đoàn Ngọc Ba)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP xây dựng số 9

Công ty CP xây dựng số 9  (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Đoàn Ngọc Ba – Phó Tổng Giám đốc Công ty).

Trân trọng,