Thông báo: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

Thông báo: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với:

Ông: Chu Tùng Hiếu

Sinh ngày: 02/7/1976

Quê quán: Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng.

Lý luận chính trị: Sơ cấp

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Thời gian bổ nhiệm lại lần 1: Ngày 28 tháng 5 năm 2019

Công ty cổ phần xây dựng số 9 trân trọng thông báo./.

Chi tiết nội dung thông báo theo file đính kèm:

1.Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty

2.Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty

3.Thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ