Thi công móng, tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp semi-topdown