Thi công bằng phương pháp cốp pha nhôm định hình; cốp pha trượt các công trình công nghiệp và dân dụng