QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Quyết định số 42219/QĐ-CT-TKT10 của Cục thuế TP Hà Nội về xử lý vi phạm pháp luật về thuế Thời kỳ thanh tra năm 2018.

Chi tiết nội dung báo của Quyết định xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.4.QD 42219 xu phat thue 2018