Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng nhà ở, các công trình giao thông, thủy lợi, bưu điện, cấp thoát nước, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến thế điện;

 

Kinh doanh phát triển khu đô thị mới, hạ tầng khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản;

 

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị ngành xây dựng;
Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông, lâm, thủy sản, hàng tiêu dùng, đồ gỗ nội ngoại thất phục vụ sản xuất và tiêu dùng;
Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và vật liệu xây dựng;
Khai thác, kinh doanh nước sạch, năng lượng điện.
Văn phòng Công ty