Giải trình số liệu báo cáo tài chính năm 2018

Giải trình số liệu báo cáo tài chính năm 2018

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Giải trình số liệu báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.

Chi tiết nội dung Giải trình số liệu báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Giai trinh so lieu BCTC 2018