Dự án Goldenpark Tower

Dự án Goldenpark Tower


Project Description

Công trình: Goldenpark Tower

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Tây Đô

Địa điểm: Hà Nội

Hạng mục: Phần ngầm – phần việc móng, tầng hầm và bể ngầm các loại

Công nghệ thi công: Semi-Topdown

Thời gian thi công: 2017 – 2018