Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần xây dựng số 9 lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần xây dựng số 9 lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 02/06/2020, tại Hội trường tầng 28 trụ sở Công ty , đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm  Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng số 9  đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần xây dựng số 9  lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • Tổng số đảng viên được triệu tập 88 đồng chí.
 • Tổng số Đảng viên có mặt: 69 đồng chí /88 đồng chí đảng viên được triệu tập.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

PHIÊN LÀM VIỆC THỨ NHẤT:

 1. Đại hội bầu các cơ quan điều hành, giúp việc của Đại hội gồm:

Đoàn chủ tịch: Gồm  03 đồng chí:

–        Đ/c Phạm Thái Dương – Bí thư Đảng uỷ Công ty khoá XIII

–        Đ/c Bùi Huy Thái – Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty khoá XIII

–        Đ/c Trần Trung Hà – Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty khoá XIII

Đoàn thư ký: Gồm 02 đồng chí:

–        Đ/c Phạm Ngọc Hùng – Chi bộ Tổ chức – Kế toán – Đầu tư

–        Đ/c Lại Thị Lan – Chi bộ Tổ chức – Kế toán – Đầu tư

 1. Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội.
 • Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
 1. Đề cử, ứng cử danh sách bầu cử BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Đồng chí Phạm Thái Dương thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội đề án nhân sự cấp ủy khóa XIV do Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIII chuẩn bị.
 • Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025 là 11 đồng chí với tỷ lệ tán thành là 100 %.
 • Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đồng chí Phạm Thái Dương đã công bố danh sách đề cử nhân sự để bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban chấp hánh khóa XIII chuẩn bị gồm 13 đồng chí (Có danh sách 13 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII đề cử kèm theo).
 • Đại hội thảo luận, thực hiện ứng cử, đề cử nhân sự tại đại hội. Đại hội không nhận được sự ứng cử và đề cử thêm tại đại hội.
 • Đại hội đã biểu quyết chốt danh sách gồm 13 đồng chí nêu trên do Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIII đề cử để đưa vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ nhất trí 100%.
 1. Đề cử, ứng cử danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.
 • Đoàn Chủ tịch đại hội đã Thông báo Quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex về việc phân bổ đại biểu đi dự đại hội cấp trên, Đảng bộ Công ty được bầu 14 đồng chí đại biểu dự đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty.
 • Đồng chí Phạm Thái Dương đã báo cáo Đại hội đề án nhân sự và danh sách nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ Tổng Công ty do cấp uỷ khoá XIII chuẩn bị. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII dự kiến số lượng là 16 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu 14 đại biểu và 02 đồng chí là đại biểu dự khuyếtĐại hội đã thảo luận, ứng cử, đề cử tại Đại hội. Không có đồng chí nào được đề cử và ứng cử bổ sung vào danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên.
 • Đại hội đã biểu quyết chốt danh sách gồm 16 đồng chí do Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIII đề cử để đưa vào danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ Tổng Công ty với tỷ lệ nhất trí 100%.
 1. Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội.

–        Đại hội đã biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề nghị với tỷ lệ nhất trí 100%, Ban kiểm phiếu gồm:

 1. Đồng chí Nguyễn Tam Công Ủy viên BCH khóa XIII: Trưởng ban.
 2. Đồng chí Lê Hoàng Anh Đảng viên chi bộ KTQLDA xây lắp: Thành viên
 3. Đồng chí Nguyễn Quý Thương Đảng viên chi bộ QLTB Công nghệ: Thành viên
 4. Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm Chi ủy Chi bộ Chi nhánh Ninh Bình: Thành viên
 5. Đồng chí Đinh Thị Lan Đảng viên Chi bộ TC-KT-ĐT: Thành viên

6. Đồng chí Phạm Thái Dương đã phổ biến một số nội dung cần lưu ý về: Mục đích, nội dung của Đại hội; Trang phục, chào cờ, chấp hành thời gian và Chương trình Đại hội.

 PHIÊN LÀM VIỆC THỨ HAI:

Trong phiên làm việc thứ hai diễn ra từ 08 giờ 30 phút ngày 02/06/2020, Đại hội đã tiến hành các nội dung sau:

 1. Đại hội thực hiện các nghi lễ Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
 2. Đoàn chủ tịch đã báo cáo trước Đại hội kết quả họp phiên thứ nhất.
 3. Đồng chí Phạm Thái Dương – Bí thư Đảng bộ Công ty khóa XIII đọc diễn văn khai mạc đại hội.
 4. Đồng chí Trần Trung Hà – Thay mặt cấp ủy triệu tập đại hội trình bày trước Đại hội báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.
 5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội và đại hội đã công nhận 100% đảng viên đủ tư cách tham dự đại hội.
 6. Đồng chí Bùi Huy Thái thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công ty CP Xây dựng số 9, lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.
 7. Đồng chí Trần Trung Hà thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIII, nhiệm 2015-2020.
 8. Bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Xây dựng số 9 khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025: Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; Giới thiệu phiếu, hòm phiếu; Tiến hành bỏ phiếu; Thông báo số phiếu phát ra, thu về và tiến hành kiểm phiếu.
 9. Thảo luận tại Đại hội:

Đồng chí Phạm Thái Dương – Chủ tọa Đại hội điều hành phần Tham luận tại Đại hội. Đại hội đã được nghe 03 ý kiến tham luận trực tiếp gồm:

 • Đồng chí Trần Thạch Tân – Đại diện Chi bộ Kỹ thuật Quản lý dự án xây lắp trình bày tham luận với chủ đề “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác QLDA xây lắp, công tác quản lý công trường đảm bảo duy trì hoạt động và phát triển của Công ty”.
 • Đồng chí Mai Xuân Thạo – Đại diện chi bộ Chi nhánh Ninh Bình trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.
 • Đồng chí Lại Thị Lan – Chi bộ Tổ chức – Kế toán – Đầu tư trình bày tham luận với chủ đề “Thực trạng, phương hướng, nhiệm vụ của công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp”.
 1. Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Đại diện Đảng ủy Tổng công ty VINACONEX: Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Hữu Tới, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty VINACONEX về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Phạm Thái Dương Thay mặt Đại hội trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tới.
 2. Báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khoá XIV:
 • Đồng chí Nguyễn Tam Công – Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 khoá XIV nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả bầu cử như sau:
  TT Họ tên Số phiếu bầu Đạt tỷ lệ %
  1 Đ/c Nguyễn Cao Cường 68 98,55%
  2 Đ/c Trần Thạch Tân 68 98,55%
  3 Đ/c Bùi Huy Thái 65 94,2%
  4 Đ/c Đoàn Ngọc Ba 64 92,7%
  5 Đ/c Phạm Thái Dương 63 91,3%
  6 Đ/c Trần Trung Hà 63 91,3%
  7 Đ/c Lại Thị Lan 61 88,4%
  8 Đ/c Mai Tùng Sơn 61 88,4%
  9 Đ/c Nguyễn Hồng Sơn 61 88,4%
  10 Đ/c Chu Tùng Hiếu 58 84%
  11 Đ/c Mai Xuân Thạo 58 84%
 1. Đại hội đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư cấp ủy khóa mới trong số các ủy viên Ban chấp hành vừa trúng cử cấp ủy khóa XIV.
 2. Đại hội nghỉ giải lao để Ban chấp hành khóa XIV họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT.
 3. Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành khóa XIV:

Đồng chí Mai Tùng Sơn báo cáo với Đại hội kết quả họp phiên thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XIV: Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKTcủa Đảng ủy công ty khóa XIV, cụ thể như sau:

 • Ban Thường vụ đảng ủy gồm các đồng chí:
 1. Đ/C: Phạm Thái Dương
 2. Đ/C: Trần Trung Hà
 3. Đ/C: Bùi Huy Thái
 • Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XIV : Đ/C Phạm Thái Dương
 • Phó Bí thư Đảng ủy Công ty khóa XIV : Đ/C Bùi Huy Thái
 • Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty gồm các đồng chí:
 1. Đ/C: Bùi Huy Thái
 2. Đ/C: Phạm Ngọc Hùng
 3. Đ/C: Mai Tùng Sơn
 • Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty khóa XIV: Đ/C Bùi Huy Thái

15  Cấp ủy khóa mới đã ra mắt trước toàn thể Đại hội. Đồng chí Phạm Thái Dương thay mặt cấp ủy khóa mới phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

 1. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty VINACONEX:

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; Giới thiệu phiếu, hòm phiếu; Tiến hành bỏ phiếu; Thông báo số phiếu phát ra, thu về và tiến hành kiểm phiếu.

 1. Đồng chí Bùi Huy Thái đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội của Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội IV của Đảng bộ Tổng công ty Vinaconex với tỷ lệ đồng ý 100%.

 1. Báo cáo kết quả Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty VINACONEX lần thứ V.
 • Đồng chí Nguyễn Tam Công – Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty VINACONEX lần thứ V, kết quả như sau:
TT Họ tên Số phiếu bầu Đạt tỷ lệ %
1 Đ/c Nguyễn Cao Cường 69 100%
2 Đ/c Trần Thạch Tân 69 100%
3 Đ/c Đoàn Ngọc Ba 68 98,5%
4 Đ/c Trần Trung Hà 67 97%
5 Đ/c Mai Tùng Sơn 67 97%
6 Đ/c Nguyễn Hồng Sơn 66 95,6%
7 Đ/c Bùi Huy Thái 66 95,6%
8 Đ/c Lại Thị Lan 64 92,7%
9 Đ/c Mai Xuân Thạo 63 91,3%
10 Đ/c Chu Tùng Hiếu 61 88,4%
11 Đ/c Vũ Trung Kiên 61 86,9%
12 Đ/c Nguyễn Xuân Tuyển 56 81,1%
13 Đ/c Lưu Hải Thắng 54 78,2%
14 Đ/c Phạm Ngọc Hùng 50 72,4%

Đại biểu dự khuyết:

TT Họ tên Số phiếu bầu Đạt tỷ lệ %
1 Đ/c Nguyễn Văn Tuấn 42 60,8%
2 Đ/c Nguyễn Tiến Tới 37 53,6%

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên với tỷ lệ đồng ý 100%.

 Đại hội đã thực hiện thủ tục bế mạc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2020.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 IMG_6128 IMG_6129 IMG_6170 IMG_6160 IMG_6146 IMG_6134 IMG_6187 IMG_6220 IMG_6214 IMG_6210
IMG_6195 IMG_6240