Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018.

Chi tiết nội dung báo cáo và giải trình xin xem tại chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo tài chính cơ quan Công ty Quý IV năm 2018 (Trước kiểm toán)
  2. Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2018 ( Trước kiểm toán)
  3. Giải trình báo cáo tài chính Quý IV năm 2018