Thông báo trở thành cổ đông lớn

Thông báo trở thành cổ đông lớn

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Thông báo trở thành cổ đông lớn.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo việc trở thành cổ đông lớn của ông Nguyễn Tam Công.