Thông báo : Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Thông báo : Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung “Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần xây dựng số 9 “.

Chi tiết nội dung thay đổi Người được Ủy quyền công bố thông tin theo file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo Thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin.
  2. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.