Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung “Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty”.

 Chi tiết nội dung theo file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần thứ 10.
  3. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.