Thông báo thanh lý Tài sản, công cụ dụng cụ.

Thông báo thanh lý Tài sản, công cụ dụng cụ.

Triển khai việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, Công ty cổ phần xây dựng số 9 xin thông báo tới tất cả các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua tài sản, CCDC tham gia đăng ký mua tài sản, CCDC.

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

  1. Thông báo thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ.
  2. Phiếu chào giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý.