Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

         Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (MCK: VC9) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

Thời gian       :Bắt đầu từ 08h00’ ngày 06 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm        : Tầng 5, Toà nhà Vinaconex-9, Lô HH2-2,  Đường Phạm Hùng,  Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Nội dung        :Theo thông báo mời họp đính kèm.

         Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
 2. Giấy ủy quyền và Phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
 3. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
 4. Quy chế làm việc.
 5. Dự thảo Quy chế bầu cử.
 6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
 7. Tờ trình thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh.
 8. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
 9. Thông báo phương thức đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
 10. Các mẫu đơn đề cử, ứng cử, mẫu Sơ yếu lý lịch.
 11. Phiếu biểu quyết.
 12. Phiếu bầu cử bổ sung.
 13. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.