Thông báo giới thiệu mẫu chữ ký và chức danh Tổng giám đốc

Thông báo giới thiệu mẫu chữ ký và chức danh Tổng giám đốc

Kính gửi: – Các đơn vị đối tác của Công ty
  – Quý cổ đông của Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới các Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty thông báo giới thiệu mẫu chữ ký của ông Trần Thạch Tân – Tổng giám đốc Công ty.

Các tài liệu đính kèm:

1.Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

2. Thông báo giới thiệu về mẫu chữ ký và chức danh của Tổng giám đốc Công ty