Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Ông Trần Trung Hà)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Ông Trần Trung Hà)

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ