Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty (Phó TGĐ Nguyễn Trường Hưng)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty (Phó TGĐ Nguyễn Trường Hưng)

Kính gửi:     Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty