Thông báo công bố đơn vị trúng chào giá thanh lý 03 xe ôtô.

Thông báo công bố đơn vị trúng chào giá thanh lý 03 xe ôtô.

Công ty cổ phần Xây dựng số 9 xin thông báo tới tất cả các tổ chức và các cá nhân đã tham gia đăng ký mua 03 xe ô tô Toyota Sienna Le BKS:  29A -954.05, Toyota Camry BKS 30M-5120 và Toyota 16 chỗ BKS 30Y-5084 nội dung như sau:

Chi tiết nội dung thông báo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Công bố đơn vị trúng chào giá thanh lý 03 xe ôtô Toyota Sienna Le BKS:  29A -954.05, Toyota Camry BKS 30M-5120 và Toyota 16 chỗ BKS 30Y-5084.