Thông báo: Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

Thông báo: Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với:

Bà: Lại Thị Lan

Sinh ngày: 25/9/1975

Quê quán: Cố Hạ – Đông Hưng – Thanh Hóa

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Phụ trách phòng Tài chính kế toán.

Người tiền nhiệm: Ông Hoàng Tùng Lâm.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 trân trọng thông báo./.

Chi tiết nội dung thông báo theo file đính kèm:

1.Nghi Quyet HĐQT bổ nhiệm Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty

2.Quyết định bổ nhiệm trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty