Thay đổi ngày bắt đầu chi trả cổ tức năm 2018

Thay đổi ngày bắt đầu chi trả cổ tức năm 2018

 

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về việc thay đổi ngày bắt đầu chi trả cổ tức năm 2018

Chi tiết nội dung xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Thay đổi ngày bắt đầu chi trả cổ tức năm 2018

2.Giải trình việc thay đổi thông báo số 533/2019/TB/VC9-TCHC ngày 05/8/2019