QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Công ty cổ phần xây dựng số 9 nhận được Quyết định số 59679/QĐ-CT-TTr3 ngày 28/8/2018 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc Xử lý vi phạm pháp luật về thuế thời kỳ thanh tra năm 2017.

Chi tiết Quyết định xin mời xem file đính kèm dưới đây:

*Quyet dinh xu ly phap luat ve thue 2017