Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Trường Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty

Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Trường Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi:      Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Trường Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Trường Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty.