Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Trường Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty