Quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng của Cục thuế Hà Nội

Quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng của Cục thuế Hà Nội

Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng của cục thuế Hà Nội.

Các tài liệu đính kèm:

1.Quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng của cục thuế Hà Nội