Quyết định bổ nhiệm lại Ông Trần Trung Hà – Phó TGĐ Công ty