Quyết định bổ nhiệm lại Ông Phạm Thái Dương – Tổng giám đốc Công ty