Quyết định bổ nhiệm lại Ông Phạm Thái Dương – Tổng giám đốc Công ty

Quyết định bổ nhiệm lại Ông Phạm Thái Dương – Tổng giám đốc Công ty

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty Quyết định bổ nhiệm lại Ông Phạm Thái Dương _ Tổng giám đốc Công ty.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Quyết định bổ nhiệm lại Ông Phạm Thái Dương – TGĐ Công ty