Quyết định bổ nhiệm lại Ông Bùi Huy Thái – Phó TGĐ Công ty