Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty và thông báo mẫu chữ ký đối với ông Đoàn Ngọc Ba

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty và thông báo mẫu chữ ký đối với ông Đoàn Ngọc Ba

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Đoàn Ngọc Ba.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Đoàn Ngọc Ba.
  2. Thông báo mẫu chữ ký của Phó Tổng giám đốc Ông Đoàn Ngọc Ba