Lễ ký kết hợp đồng thi công xây lắp dự án Golden Park Tower