Tòa nhà CT4 Vimeco – Hà Nội

Tòa nhà CT4 Vimeco – Hà Nội


Project Description

Công trình: Hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ thương mại (CT4 Vimeco)

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vimeco

Địa điểm: Hà Nội

Hạng mục: Nhà CT4 (39 tầng)

Công nghệ thi công: Cốp pha nhôm định hình, sàn kéo căng dự ứng lực

Thời gian thi công: 2015-2016