Dự án Vinata – Hà Nội

Dự án Vinata – Hà Nội


Project Description

Công trình: VINATA Towers

Chủ đầu tư: Tổng công ty CP VINACONEX

Địa điểm: Hà Nội

Hạng mục: Tòa căn hộ và dịch vụ cho thuê 2B

Công nghệ thi công: Cốp pha nhôm định hình, sàn kéo căng dự ứng lực

Thời gian thi công: 2016-2017