Dự án Thành phố giao lưu – Hà Nội

Dự án Thành phố giao lưu – Hà Nội


Project Description

Công trình: Thành phần khu nhà ở cao tầng dự án Khu đô thị Thành phố giao lưu

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ngôi sao An Bình

Địa điểm: Hà Nội

Hạng mục: nhà 27A1, 27A2, 21B4&B5

Công nghệ thi công: Cốp pha trượt, Công nghệ lắp ghép cấu kiện BTCT tiền chế ứng xuất trước

Thời gian thi công: 2014-2015