Dự án Riverside Garden

Dự án Riverside Garden


Project Description

Công trình: Riverside Garden

Chủ đầu tư: VIDEC

Địa điểm: Hà Nội

Hạng mục: Chung cư kết hợp VP và dịch vụ (31 tầng)

Công nghệ: Cốp pha nhôm định hình, sàn kéo căng dự ứng lực

Thời gian thi công: 2016 – 2017