Đầu tư xây dưng công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng và dịch vụ thuơng mại – CT4 VIMECO