Chú trọng vật liệu khi xây tầng hầm để hạn chế nồng độ khí carbon