Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2018

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2018

 

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Chi tiết nội dung báo cáo chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018