Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Kính gửi:– Ủy ban chứng khoán Nhà nước    
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội    
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo thường niên năm 2020.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo thường niên năm 2020.