Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 9.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Vinaconex-9) trân trọng gửi tới Quý cổ đông file tài liệu Toàn văn BCTC quý III năm 2016. Quý cổ đông vui lòng click chuột vào file để xem tài liệu:

1. VAN BAN CBTT, GIAI TRINH BIEN DONG KQKD Q3.2016

2. BCTC CO QUAN CONG TY Q3.2016

3. BCTC TONG HOP Q3.2016

Trân trọng cảm ơn!