Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính quý I năm 2020.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Báo cáo tài chính quý I năm 2020 – cơ quan công ty

2. Báo cáo tài chính quý I năm 2020  – Tổng hợp

3. Văn bản công bố thông tin và giải trình biến động sản xuất kinh doanh