Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019

Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019

 Kính gửi:  – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính Quý I năm 2019.

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Báo cáo tài chính cơ quan Công ty Quý I năm 2019

2.Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019

3.Giải trình Báo cáo tài chính Quý I năm 2019