Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Kính gửi:       – Ủy ban chứng khoán Nhà nước

 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

– Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính Quý I năm 2018.

Chi tiết nội dung báo cáo và giải trình xin xem tại chi tiết đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

  1. Báo cáo tài chính cơ quan công ty Quý I năm 2018
  2. Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2018
  3. Giải trình báo cáo tài chính Quý I năm 2018