Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán

 Kính gửi: – Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 – Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán .
Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:
Trân trọng./.
1.    Báo cáo tài chính cơ quan Công ty năm 2020
2.    Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020