Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Mã CK: VC9) trân trọng gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông Công ty về nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán .

Chi tiết nội dung báo cáo xin mời xem file đính kèm dưới đây:

Trân trọng./.

1.Báo cáo tài chính cơ quan Công ty năm 2019

2.Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019

3. Văn bản công bố thông tin và giải trình biến động sản xuất kinh doanh